Przemysł

 

Najbardziej popularne silosy paszowe dla przemysłu:

Silos 100t lej

Silos 100t lej

Silos 145t lej

Silos 145t lej

32t paszowe lej

32t paszowe lej

Turobżmijka załadunkowo-rozładunkowa

Turobżmijka załadunkowo-rozładunkowa