GOSPODARSTWO MNIEJSZE NIŻ 300 HA

 

Najbardziej popularne silosy dla gospodarstwa mniejszego niż 300 ha:

Silos 6 x 145t  lejowy

Silos 6 x 145t  lejowy

Silos 6 x 140t  plaskodenny

Silos 6 x 140t  plaskodenny

Silos 4 x 300t  płaskodenny

Silos 4 x 300t  płaskodenny

Silos 4 x 300t  lejowy

Silos 4 x 300t  lejowy