GOSPODARSTWO WIĘKSZE NIŻ 100 HA

 

Najbardziej popularne silosy dla gospodarstwa większego niż 100 ha:

Silos 4 x 140t  płaskodenny

Silos 4 x 140t  płaskodenny

Silos 4 x 100t  lejowy

Silos 4 x 100t  lejowy

Turbożmijka załadunkowo-rozładunkowa

 

Turbożmijka załadunkowo-rozładunkowa